سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بپرهیزید از صولت جوانمرد چون گرسنه شود و از ناکس چون سیر گردد . [نهج البلاغه]